Invoegen

Het menu Invoegen van een databasevenster.

Formulier

Opent een nieuw tekstdocument in formuliermodus.

Rapport

Opent het venster Rapportontwerper voor de geselecteerde tabel, weergave of query.

Query (ontwerpweergave)

Opent een nieuwe query in ontwerpmodus.

Query (SQL-weergave)

Opent een nieuwe query in SQL-modus.

Tabelontwerp

Opent de tabelontwerpweergave.

Ontwerp weergeven

Opent een nieuwe weergave in ontwerpmodus.

Weergave (eenvoudig)

Opent een nieuwe weergave in SQL-modus.

Map

Opent een dialoogvenster waarin u een nieuwe map in het databasebestand kunt opslaan.