Bestand

Het menu Bestand van een databasevenster. Er worden alleen items weergegeven die specifiek voor databases zijn.

Document opslaan

Slaat de huidige databasebestanden, -query's, -formulieren of rapporten op. Voor het databasebestand ziet u het dialoogvenster Opslaan als. Voor andere objecten ziet u het dialoogvenster Opslaan.

Opslaan als

Slaat het huidige databasebestand onder een andere naam op. In het dialoogvenster Opslaan als selecteert u een pad en bestandsnaam voor de opslag.

Exporteren

Exporteert het geselecteerde rapport of formulier naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt tijdens het exporteren opgeslagen als een kopie van de database-inhoud.

Verzenden

Opent een submenu.

Document e-mailen

Opent de standaard e-mailtoepassing om een nieuwe e-mail te versturen. Het huidige databasebestand wordt als bijlage bijgevoegd. U kunt het onderwerp, de ontvangers en een bericht invoeren.

Rapport als e-mail

Opent de standaard e-mailtoepassing om een nieuwe e-mail te versturen. Het geselecteerde rapport wordt als bijlage bijgevoegd. U kunt het onderwerp, de ontvangers en een bericht invoeren. Een dynamisch rapport wordt tijdens het exporteren opgeslagen als een kopie van de database-inhoud.

Rapport naar tekstdocument

Exporteert het geselecteerde rapport naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt tijdens het exporteren opgeslagen als een kopie van de database-inhoud.