Indexontwerp

In het dialoogvenster Indexontwerp bewerkt u de indices voor de huidige tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Tabellen. Kies Invoegen - Tabelontwerp of Bewerken - Bewerken


Tabelontwerp

Indexlijst

Geeft de huidige selectie weer. Selecteer een index in de keuzelijst om te bewerken. De bijzonderheden van de geselecteerde index worden in het dialoogvenster weergegeven.

Nieuwe index

Hier kunt u een nieuwe index maken.

Verwijder huidige index

Verwijdert de huidige index.

Naam huidige index wijzigen

Als u hier klikt, kunt u de huidige index in de lijst hernoemen.

Huidige index opslaan

Slaat de huidige index op in de gegevensbron.

Huidige index herstellen

Zet de huidige index terug naar de instelling die van toepassing was voor dit dialoogvenster werd geopend.

Indexdetails

Zodra u een detail van de huidige index verandert en daarna een andere index selecteert, wordt de verandering meteen doorgegeven naar de gegevensbron. U kunt het dialoogvenster alleen sluiten of een andere index selecteren, als de verandering succesvol bevestigd is door de gegevensbron. U kunt echter de verandering ongedaan maken door op het pictogram Huidige index herstellen te klikken.

Uniek

Markeer dit keuzevakje als de index alleen unieke waarden moet toestaan. Kiezen van de optie Uniek voorkomt de invoer van dubbele gegevens in het veld en verzekert de integriteit van de gegevens.

Velden

Het gebied Velden toont de lijst van velden in de huidige tabel. U kunt ook meerdere velden tegelijk selecteren. Teneinde een veld uit de selectie te verwijderen, selecteert u het lege item aan het begin van de lijst.

Indexveld

Geeft een lijst met velden in de huidige tabel weer. U kunt meer dan één veld selecteren.

Sorteervolgorde

Bepaalt de sorteervolgorde.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.