Tabelontwerp

In het Tabelontwerpvenster definieert u nieuwe tabellen of bewerkt u de structuur van een bestaande tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een databasebestandsvenster op het pictogram Tabellen. Kies Invoegen - Tabelontwerp of Bewerken - Bewerken


Database-overzicht

Tabelontwerp

Het venster heeft zijn eigen menu- en functiebalk. Hier vindt u de volgende nieuwe opdracht: Indexontwerp

Tabeldefinitiegebied

Hier definieert u de tabelstructuur.

Veldnaam

Voer hier de naam in voor het gegevensveld. Houd hierbij rekening met de beperkingen van het databasetype zoals bijvoorbeeld de lengte van de naam, speciale tekens en spaties.

Veldtype

Selecteer hier het type van het veld.

Beschrijving

Voer een optionele beschrijving in.

De rijkoppen bevatten de volgende contextmenu's:

Knippen

Knipt de geselecteerde rij naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de geselecteerde rij naar het klembord.

Plakken

Plakt de inhoud van het klembord.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij.

Rijen invoegen

Voegt een lege rij in boven de huidige rij als de tabel nog niet is opgeslagen. Voegt een lege rij in aan het einde van de tabel als de tabel is opgeslagen.

Primaire sleutel

Als deze opdracht een vinkje heeft, is het gegevensveld in deze regel al een primaire sleutel. Door de opdracht aan te klikken activeert/deactiveert u de status. De opdracht is alleen zichtbaar als de gegevensbron primaire sleutels ondersteunt.

Veldeigenschappen

Hier kunt u de eigenschappen van het geselecteerde veld definiëren.

Lengte

Voer de lengte van het gegevensveld in.

Cijfers achter de komma

Voer het aantal decimale plaatsen in voor een numeriek of decimaal veld.

Standaardwaarde

Voer een waarde in die de standaardwaarde is voor nieuwe gegevensrecords.

Opmaakvoorbeeld

Hier ziet u de opmaakcode die u kunt selecteren met behulp van de knop ... .

...

Deze knop opent het dialoogvenster Veldopmaak.

Help gedeelte

Geeft helpteksten weer.