Formulierontwerp

Elk LibreOffice-document kan naar een formulier worden uitgebreid. Voeg gewoon een of meer formulierbesturingselementen toe.

Open de werkbalk Besturingselementen. De werkbalk Besturingselementen bevat de functies waarmee u een formulier kunt bewerken. Op de balken Formulierontwerp en Meer besturingselementen vindt u nog meer functies.

Bij het ontwerpen van formulieren kunt u besturingselementen invoegen, eigenschappen toepassen, formuliereigenschappen definiëren en subformulieren definiëren.

Het pictogram Formulier-navigator Pictogram op de balk Formulierontwerp opent de Formulier-navigator.

Met het pictogram In ontwerpmodus openen Pictogram kunt u een formulierdocument zo opslaan dat het altijd geopend wordt in bewerkingsmodus.

Als er een fout optreedt wanneer u eigenschappen aan objecten in het formulier toekent, (bijvoorbeeld, wanneer u een niet bestaande databasetabel aan een object toekent), zult u een overeenkomstige foutboodschap zien. Deze foutboodschap kan een knop Meer hebben. Als u op Meer klikt, zult u een dialoogvenster zien met meer informatie over het huidige probleem.