Relaties

Als u op een verbinding tussen twee gekoppelde velden in een query-ontwerp dubbelklikt of als u Invoegen - Nieuwe relatie kiest, verschijnt het dialoogvenster Relaties. Deze eigenschappen worden in alle toekomstige query's gebruikt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het query-ontwerp en kies Invoegen - Nieuwe relatie of dubbelklik op een verbindingslijn tussen twee tabellen.


Betrokken tabellen

Specificeert twee verschillende tabellen die u wilt verbinden.

Betrokken velden

Specificeert twee gegevensvelden die door een relatie zullen worden verbonden.

Opties

Type

Specificeert het koppelingstype van de geselecteerde koppeling. Sommige databases ondersteunen alleen een subset van de mogelijke typen.

Binnenste join

Bij de Binnenste join bevat de resultatentabel alleen de records waarvoor de inhoud van de gekoppelde velden hetzelfde is. In SQL van LibreOffice wordt dit type koppeling door een corresponderende WHERE-component gemaakt.

Linkerjoin

Bij de Linkerjoin bevat de resultatentabel alle velden van de linkertabel en alleen die velden van de rechtertabel waarvoor de inhoud van de gekoppelde velden hetzelfde is. In de SQL van LibreOffice komt dit type koppeling overeen met de opdracht LEFT OUTER JOIN.

Rechterjoin

Bij de Rechterjoin bevat de resultatentabel alle velden van de rechtertabel en alleen die velden van de linkertabel waarvoor de inhoud van de gekoppelde velden hetzelfde is. In SQL van LibreOffice komt dit type koppeling overeen met de opdracht RIGHT OUTER JOIN.

Volledige join

De resultatentabel bevat voor een volledige join alle velden van de linker- en rechtertabellen. In de SQL van LibreOffice komt dit type koppeling overeen met de opdracht FULL OUTER JOIN.

Natural

Voegt het sleutelwoord NATURAL in de SQLinstructie in dat de relatie definieert. De relatie voegt alle kolommen samen die dezelfde kolomnaam in beide tabellen hebben. De resulterende samengevoegde tabel bevat slechts één kolom voor elk paar van gelijke genaamde kolommen.