Query's

Een "query" is een speciale weergave van een tabel. Een query kan bepaalde records of bepaalde velden uit records weergegeven; het kan deze records ook sorteren. Een query kan van toepassing zijn op één tabel of op meerdere tabellen, als deze zijn gekoppeld door gemeenschappelijke gegevensvelden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Query's.


Gebruik query's om records, die zijn gebaseerd op bepaalde criteria, in gegevenstabellen te vinden. Alle query's die voor een database zijn gemaakt, worden weergegeven onder het item Query's. Aangezien dit item de databasequery's bevat, wordt dit ook wel de "querycontainer" genoemd.

Query's afdrukken

Zo drukt u een query of tabel af:

  1. Open een tekstdocument (of een werkblad als u de specifieke afdrukfuncties van dit type document verkiest).

  2. Open het databasebestand en klik op het pictogram Tabel als u een tabel wilt afdrukken, of klik op het pictogram Query als u een query wilt afdrukken.

  3. Sleep de naam van de tabel of query naar het geopende tekstdocument of werkblad. Het dialoogvenster Databasekolommen invoegen wordt geopend.

  4. Bepaal welke kolommen = gegevensvelden moeten worden opgenomen. U kunt ook op de knop AutoOpmaakklikken en de overeenkomstige opmaak selecteren. Sluit het dialoogvenster.

    De query of tabel wordt in het document ingevoegd.

  5. Het document afdrukken met de opdracht Bestand - Afdrukken.

Tippictogram

U kunt ook de gegevensbronverkenner openen (Ctrl+Shift+F4), de volledige databasetabel in de gegevensbronverkenner selecteren (klik op de knop in de linkerbovenhoek van de tabel) en de selectie vervolgens naar een tekstdocument of werkblad slepen.


Gegevens sorteren en filteren

De gegevens in een querytabel sorteren en filteren.

Query-ontwerp

In het venster Query-ontwerp kunt u een query of weergave maken en bewerken.

Werkbalk Query-ontwerp

Bij het maken of wijzigen van een SQL-query, kunt u de pictogrammen op de werkbalk Query-ontwerp gebruiken om de weergave van gegevens te regelen.

Query voor verschillende tabellen

Het queryresultaat kan gegevens uit verschillende tabellen bevatten als deze aan elkaar zijn gekoppeld door geschikte gegevensvelden.

Querycriteria formuleren

U kunt zien welke operatoren en opdrachten kunnen worden gebruikt om de filtervoorwaarden voor een query te formuleren.

Functies uitvoeren

U kunt berekeningen uitvoeren met de gegevens in een tabel en de resultaten opslaan als queryresultaat.