Werkbalk Afbeeldingsfilter

Dit pictogram op de werkbalk Afbeelding opent de werkbalk Afbeeldingsfilter, waar u verschillende filters op de geselecteerde afbeelding kunt gebruiken.

Pictogram

Filteren

Inverteren

Inverteert de kleurwaarden van een kleurenafbeelding of de helderheidswaarden van een afbeelding met grijswaarden. Pas het filter nogmaals toe om het effect terug te draaien.

Pictogram

Inverteren

Vervaagd

Verzacht of vervaagt de afbeelding door een lage filtering toe te passen.

Pictogram

Vervaagd

Verscherpt

Verscherpt de afbeelding door een hoge filtering toe te passen.

Pictogram

Verscherpt

Ruis verwijderen

Verwijdert ruis door het toepassen van een mediaanfilter.

Pictogram

Ruis verwijderen

Solarisatie

Opent een dialoogvenster voor het definiëren van solarisatie. Solarisatie verwijst naar een effect dat lijkt op wat er kan gebeuren als er tevel licht is bij het ontwikkelen van foto's. De kleuren worden gedeeltelijk geïnverteerd

Pictogram

Solarisatie

Parameters

Geeft de mate van en het type solarisatie aan.

Drempelwaarde

Geeft de mate van helderheid aan waarboven de pixels moeten worden gesolariseerd (in procenten).

Inverteren

Specificeren om ook alle pixels te inverteren.

Veroudering

Alle pixels worden ingesteld op hun grijswaarden, en dan worden het groene en blauwe kleurkanaal verminderd met het aantal dat u opgeeft. Het rode kleurkanaal wordt niet gewijzigd.

Pictogram

Veroudering

Mate van veroudering

Definieert de intensiteit van veroudering, in procenten. Met 0% ziet u de grijswaarden van alle pixels. Met 100% blijft alleen het rode kleurkanaal aanwezig.

Poster

Opent een dialoogvenster waarin u het aantal posterkleuren kunt bepalen. Dit effect is gebaseerd op de vermindering van het aantal kleuren. Het effect zorgt dat foto's er uitzien als schilderijen.

Pictogram

Poster

Posterkleuren

Geeft het aantal kleuren aan waarnaar de afbeelding moet worden gereduceerd.

Popart

Converteert een afbeelding naar een popart-opmaak.

Pictogram

Popart

Houtskooltekening

Geeft de afbeelding weer als een houtskoolschets. De contouren van de afbeelding worden in zwart getekend en de originele kleuren worden onderdrukt.

Pictogram

Houtskooltekening

Reliëf

Geeft een dialoogvenster voor het maken van reliëfs weer. U kunt de positie van de imaginaire lichtbron kiezen die het gemaakte type schaduw bepaalt en zien hoe de grafische afbeelding er in reliëf uitziet.

Pictogram

Reliëf

Lichtbron

Geeft de positie van de lichtbron aan. Een stip stelt de lichtbron voor.

Mozaïek

Voegt kleine groepen pixels tot rechthoekige gebieden van dezelfde kleur samen. Hoe groter de individuele rechthoeken zijn, des te minder details de afbeelding heeft.

Pictogram

Mozaïek

Element-resolutie

Bepaalt het aantal pixels dat moet worden samengevoegd in rechthoeken.

Breedte

Definieert de breedte van de individuele tegels.

Hoogte

Definieert de hoogte van de individuele tegels.

Randen accentueren

Als u dit keuzevakje inschakelt, zullen de randen van het object worden verduidelijkt (verscherpt).