Documentwijziging

Indien wijzigingen in het document nog niet opgeslagen zijn, wordt een "*" weergegeven in dit veld op de Statusbalk. Dit is ook het geval bij nieuwe, nog niet opgeslagen documenten.