Alias

Als dit pictogram ingedrukt is ziet u een regel in het onderste deel van het Query-ontwerp met de naam "Alias".

Pictogram

Alias