Functies

ls dit pictogram ingedrukt is ziet u een regel in het onderste deel van het Query-ontwerp met de naam Functie.

Pictogram

Functies