Inspringingen, marges en kolommen instellen

U kunt met behulp van de muis de inspringing en marges voor de huidige alinea of voor alle geselecteerde alinea's instellen.

Als u de pagina in kolommen verdeelt of de cursor in een meer-koloms tekstframe plaatst, kunt u de kolombreedte en de kolomafstand gemakkelijk veranderen op de liniaal door te slepen met de muis.

Als een object, een afbeelding of een tekenobject actief is, ziet u de randen van het object in de liniaal. U kunt de randen wijzigen door ze in de liniaal te verslepen met de muis.

Als de cursor zich in een tabelcel bevindt kunt u de inspringing voor de inhoud van de cel wijzigen door ze te slepen met de muis. U kunt de randlijnen van de tabel wijzigen op de liniaal of door aan de actuele randlijn te slepen.

Pictogram

Deze pictogrammen markeren de linker inspringing voor de eerste regel van de huidige alinea (bovenste driehoek) en de linker inspringing voor de andere regels van de alinea (onderste driehoek).

Pictogram

Dit pictogram aan de rechterkant van de liniaal markeert het rechts inspringen van de huidige alinea.

Taak

Procedure

Links inspringen instellen

Sleep de onderste linker markering naar rechts terwijl u de muisknop ingedrukt houdt

Links inspringen van eerste regel instellen

Sleep de bovenste linker markering naar rechts terwijl u de muisknop ingedrukt houdt

Rechts inspringen instellen

Sleep de rechter markering naar links terwijl u de muisknop ingedrukt houdt


Tippictogram

Houd, om de linker inspringing vanaf de tweede regel van een alinea te veranderen, de -toets ingedrukt terwijl u op de onderste driehoek links klikt en de driehoek naar rechts sleept.


Notitiepictogram

Tabs die ingesteld zijn zullen niet veranderd worden bij inspringen van een alinea. Als de ingestelde tabs buiten de marges van de alinea terechtkomen zullen ze niet meer zichtbaar zijn, maar ze zijn niet verloren.