Gegevens naar velden

Werkt de inhoud van de bestaande databasevelden met de gemarkeerde records bij. Het pictogram Gegevens naar velden is alleen beschikbaar als het huidige document een tekstdocument is.

Pictogram

Gegevens naar velden