Bestand bewerken

Gebruik het pictogram Bestand bewerken om de bewerkingsmodus te activeren of deactiveren.

Pictogram

Bestand bewerken

U kunt een selectiecursor activeren in een alleen-lezen tekstdocument of in de Help. Kies Bewerken - Tekst selecteren of open het contextmenu van een alleen-lezen document en kies Tekst selecteren. De selectiecursor knippert niet.