In ontwerpmodus openen

Kies deze opdracht om formulieren in ontwerpmodus te openen, zodat ze bewerkt kunnen worden.

U kunt dan het formulier bewerken, maar u kunt geen knoppen in het document gebruiken of items uit keuzelijsten selecteren. U kunt echter wel de positie en grootte van de besturingselementen wijzigen, andere eigenschappen bewerken, en besturingselementen toevoegen of verwijderen in Ontwerpmodus.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open de Formulier-navigator, selecteer het formulier, open het contextmenu en kies In ontwerpmodus openen

Open de werkbalk Formulierontwerp en klik op

Pictogram

In ontwerpmodus openen


Nadat u het bewerken van uw formulier voltooid hebt, klikt u met de rechter muisknop op "Formulieren" in de Formulier-navigator en deselecteer In Ontwerpmodus openen. Sla uw formulier op als u klaar bent.

Notitiepictogram

Als het formulier is beveiligd tegen schrijven wordt de opdracht In ontwerpmodus openen genegeerd.