Ontwerpmodus aan/uit

De ontwerpmodus in- of uitschakelen. Deze functie gebruikt u om snel te schakelen tussen de ontwerpmodus en de gebruikersmodus. Schakel de ontwerpmodus in als u de besturingselementen wilt bewerken en schakel de ontwerpmodus uit als u de besturingselementen wilt gebruiken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open de werkbalk Besturingselementen of Formulierontwerp en klik op

Pictogram

Ontwerpmodus aan/uit


Notitiepictogram

Let op de functie In ontwerpmodus openen. Als de functie In ontwerpmodus openen is geactiveerd, wordt het document altijd in de ontwerpmodus geopend, ongeacht de status waarin het document is opgeslagen.


Als het formulier is gekoppeld aan een database en u de ontwerpmodus uitschakelt, wordt de formulierbalk in het onderste gedeelte van het documentvenster weergegeven. U kunt de koppeling met de database bewerken in het dialoogvenster Formuliereigenschappen.