Veld toevoegen

Opent een venster waarin u een databaseveld kunt selecteren om toe te voegen aan het formulier of rapport.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open de werkbalk Formulierontwerp en klik op

Pictogram

Veld toevoegen


Het venster Veld selecteren toont alle databasevelden van de tabel (of query) die u als de gegevensbron in de Formuliereigenschappen hebt gespecificeerd.

U kunt een veld in het huidige document invoegen door het door slepen met de muis in het document te plaatsen, terwijl u de muis ingedrukt houdt. Een veld wordt dan ingevoegd met een koppeling naar de database.

Als u velden toevoegt aan een formulier en u schakelt de Ontwerpmodus uit, kunt u zien dat LibreOffice een gelabeld invoerveld voor elk ingevoegd databaseveld toevoegt.