Besturingselementen

De werkbalk Besturingselementen bevat hulpmiddelen die u nodig hebt om een interactief formulier te maken. U kunt de werkbalk gebruiken om besturingselementen toe te voegen aan een tekst-, werkblad-, presentatie- of HTML-document, bijvoorbeeld een knop die een macro uitvoert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Besturingselementen.

Pictogram op de werkbalk Invoegen (u moet misschien dit in eerste instantie onzichtbare pictogram activeren):

Pictogram

Besturingselementen


Notitiepictogram

XML-formulierdocumenten (XForms) gebruiken dezelfde besturingselementen.


Wanneer u een formulier wilt maken, opent u een document en gebruikt u de werkbalk Besturingselementen om de formulierbesturingselementen toe te voegen en te definiëren. U kunt het formulier desgewenst ook aan een database koppelen, zodat u de besturingselementen kunt gebruiken om een database te manipuleren.

Wanneer u een formulier in een HTML-document maakt, kunt u het formulier gebruiken om gegevens over het internet te verzenden.

Notitiepictogram

LibreOffice exporteert alleen de formuliereigenschappen die worden ondersteund door de HTML-versie waarnaar u exporteert. Kies - Laden/Opslaan - HTML-compatibiliteit om de HTMLversie te specificeren.


Zo voegt u een besturingselement aan een document toe:

  1. Klik op de werkbalk Besturingselementen op het pictogram dat u wilt toevoegen.

  2. Sleep met de muis in het document om het besturingselement te maken.

    Houdt de Shifttoets tijdens het slepen ingedrukt om een vierkant veld voor het besturingselement te tekenen.

Tippictogram

Sleep een cel in het formulier als u een veld uit de lijst met velden van een tabel of query in het formulier wilt toevoegen. In een tekstdocument kunt u ook een kolomkop slepen om een veld aan een formulier toe te voegen. Houd de +Shifttoets ingedrukt als u een kolomkop sleept om een label voor het veld op te nemen.


Een besturingselement wijzigen

  1. Klik met de rechtermuisknop en kies Besturingselement. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de eigenschappen van het besturingselement kunt definiëren.

  2. Wanneer u een sneltoets voor een besturingselement wilt specificeren, voegt u een tilde (~) vóór het teken in het label van het besturingselement toe.

  3. U kunt besturingselementen uit het ene document verslepen en ze in een ander neerzetten. U kunt besturingselementen ook tussen documenten kopiëren en plakken. Wanneer u een besturingselement uit een ander document invoegt, analyseert LibreOffice de gegevensbron, het inhoudstype en de inhoudseigenschappen, zodat het besturingselement bij de logische structuur van het doeldocument past. Een besturingselement dat bijvoorbeeld de inhoud van een adresboek weergeeft, geeft nog steeds dezelfde inhoud weer nadat u het naar een ander document hebt gekopieerd. U kunt deze eigenschappen bekijken op het tabblad Gegevens van het dialoogvenster Eigenschappen van het betreffende besturingselement.

Selecteren

Pictogram

Dit pictogram schakelt de muisaanwijzer naar de selectiemodus over, of deactiveert deze modus. De selectiemodus wordt gebruikt om de besturingselementen van het huidige formulier te selecteren.

Ontwerpmodus aan/uit

De ontwerpmodus in- of uitschakelen. Deze functie gebruikt u om snel te schakelen tussen de ontwerpmodus en de gebruikersmodus. Schakel de ontwerpmodus in als u de besturingselementen wilt bewerken en schakel de ontwerpmodus uit als u de besturingselementen wilt gebruiken.

Pictogram

Ontwerpmodus aan/uit

Eigenschappen

Klik hier om een dialoogvenster te openen om de eigenschappen van het geselecteerde besturingselement te bewerken.

Pictogram

Besturingselement

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Pictogram

Formulier

Keuzevak

Pictogram

Maakt een keuzevakje. Met keuzevakjes kunt u een functie in een formulier in- of uitschakelen.

Tekstvak

Pictogram

Maakt een tekstvak. Tekstvakken zijn velden waarin de gebruiker tekst kan invoeren. Tekstvakken kunnen in een formulier voor weergave van gegevens of invoer van nieuwe gegevens gebruikt worden.

Opgemaakt veld

Pictogram

Maakt een opgemaakt veld. Een opgemaakt veld is een tekstvak waarin u kunt definiëren hoe de invoer en uitvoer worden opgemaakt, en welke beperkende waarden van toepassing zijn.

Een opgemaakt veld heeft speciale eigenschappen voor besturingselementen (kies Opmaak - Besturingselement).

Knop

Pictogram

Maakt een knop. Deze functie kan worden gebruikt om een opdracht voor een gedefinieerde gebeurtenis uit te voeren, zoals een muisklik.

U kunt tekst en afbeeldingen op deze knoppen toepassen.

Keuzerondje

Pictogram

Maakt een keuzerondje. Keuzerondjes laten de gebruiker één van meerdere keuzes kiezen. Keuzerondjes met dezelfde functionaliteit krijgen dezelfde naam (eigenschap Naam). Normaal gesproken krijgen zij een groepsvak.

Keuzelijst

Pictogram

Maakt een keuzelijst. Via een keuzelijst kunnen gebruikers een item in een lijst selecteren. Als het formulier aan een database is gekoppeld en de databaseverbinding is actief, verschijnt automatisch de Assistent Keuzelijst nadat de lijst in het document is ingevoegd. Deze Assistent helpt u de keuzelijst te maken.

Keuzelijst met invoervak

Pictogram

Maakt een keuzelijst met invoervak. Een keuzelijst met invoervak is een éénregelige keuzelijst die uitgevouwen kan worden en waaruit gebruikers een optie kunnen kiezen. U kunt de eigenschap "alleen-lezen" aan de keuzelijst met invoervak toewijzen, zodat gebruikers geen andere items dan die uit de lijst, kunnen invoeren. Als het formulier met een database is verbonden en de databaseverbinding is actief, verschijnt automatisch de Assistent Keuzelijst met invoervak nadat u de lijst in het document hebt ingevoegd.

Titelveld

Pictogram

Maakt een veld voor het weergeven van tekst. Deze labels zijn alleen voor het weergeven van vooraf gedefinieerde tekst. Er kan in deze velden niets worden ingevoerd.

Meer besturingselementen

Opent de werkbalk Meer besturingselementen.

Formulierontwerp

Opent de werkbalk Formulierontwerp.

Assistenten aan/uit

Pictogram

Schakelt de Assistenten voor automatische besturingselementen in en uit.

Met behulp van deze Assistenten kunt u de eigenschappen van keuzelijsten, tabelobjecten en andere besturingselementen invoeren.

Contextmenu-opdrachten