Tekenfuncties weergeven

Klik hierop om de balk Tekening te openen of te sluiten. U kunt hier vormen, regels, tekst en toelichtingen aan het huidige document toevoegen.

U kunt de werkbalk Tekening van Writer- en Calc-documenten in- of uitschakelen met behulp van een picotgram op de werkbalk Standaard.

Pictogram

Tekenfuncties weergeven

Tippictogram

U kunt wijzigen welke knoppen er op de werkbalk zichtbaar zijn. Klik met rechts op een werkbalk om de opdracht Zichtbare knoppente benaderen


Selectie

Pictogram

Hiermee kunt u objecten in het huidige document selecteren. Klik met de pijl op het object om het te selecteren. Sleep een selectieframe rondom de objecten om meer dan één object te selecteren. Druk Shift in, en klik dan op het object om een object aan een selectie toe te voegen.

Regel

Pictogram

Tekent een rechte lijn waar u in het huidige document sleept. Houd terwijl u tekent de Shift-toets ingedrukt om de lijn tot 45° te beperken.

Tippictogram

Wanneer u tekst op een lijn wilt invoeren, dubbelklikt u op de lijn en typt of plakt u er vervolgens uw tekst in. De tekstrichting komt overeen met de richting waarin u sleepte om de lijn te tekenen. Wilt u de lijn verbergen, dan selecteert u Onzichtbaar in het vakje Lijnstijl op de werkbalk Eigenschappen tekenobjecten.


Rechthoek

Pictogram

Tekent een rechthoek waar u het in het huidige document sleept. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een vierkant te tekenen. Klik waar u een hoek van de rechthoek wilt plaatsen, en versleep deze om de gewenste grootte te verkrijgen.

Ellips

Pictogram

Tekent een ellips waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Veelhoek

Pictogram

Tekent een lijn die bestaat uit een reeks rechte lijnsegmenten. Sleep om een lijnsegment te tekenen, klik om het eindpunt van het lijnsegment te definiëren, en sleep vervolgens om een nieuw lijnsegment te tekenen. Dubbelklik om de lijn te voltooien. Om een gesloten vorm te maken dubbelklikt u aan het beginpunt van de lijn.

Houdt de Shift-toets ingedrukt terwijl u een veelhoek tekent om de nieuwe punten op hoeken van 45 graden te plaatsen.

De modus Punten bewerken maakt het u mogelijk om de individuele punten van de veelhoek interactief aan te passen.

Boog

Pictogram

Tekent een vloeiende Bézierboog. Klik op de positie waar u de boog wilt beginnen, sleep, laat de muisknop los, en klik vervolgens op de positie waar u de boog wilt eindigen. Verplaats de aanwijzer en klik nogmaals om een recht lijnsegment aan de boog toe te voegen. Dubbelklik om de vorm te sluiten. Dubbelklik aan het beginpunt van de lijn om een gesloten vorm te maken. De boog van de curve wordt door de sleepafstand bepaald.

Vrije-handlijn

Pictogram

Tekent een vrije-handlijn waar u in het huidige document sleept. Laat de muisknop los om de lijn te beëindigen. Laat de muisknop los nabij het beginpunt van de lijn om een gesloten vorm te tekenen.

Boog

Pictogram

Tekent een boog in het huidige document. Als u een ellipsboog wilt tekenen, sleept u tot u een ellips van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de boog te definiëren. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie voor het eindpunt en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Als u een boog wilt tekenen die op een cirkel is gebaseerd, houdt u tijdens het slepen Shift ingedrukt.

Ellipssector

Pictogram

Tekent een gevulde vorm die door de boog van een ellips en twee stralen in het huidige document wordt gedefinieerd. Wanneer u een ellipssector wilt tekenen, sleept u een ellips naar de gewenste grootte en klikt u vervolgens om de eerste middellijn te definiëren. Verplaats uw muisaanwijzer naar de positie waarop u de tweede middellijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipssector te tekenen.

Cirkelsegment

Pictogram

Tekent een gevulde vorm die door de boog van een cirkel en een diameterlijn in het huidige document wordt gedefinieerd. Wanneer u een cirkelsegment wilt tekenen, sleept u een cirkel naar de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de diameterlijn te definiëren. Verplaats uw muisaanwijzer naar de gewenste positie voor het eindpunt van de diameterlijn en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipssegment te tekenen.

Tekstvak

Pictogram

Tekent een tekstvak met horizontale tekstrichting waar u in het huidige document sleept. Sleep een tekstvak naar de gewenste grootte op een willekeurige plaats in het document, en typ of plak er vervolgens uw tekst in. Roteer het tekstvak voor geroteerde tekst.

Tekstanimatie

Pictogram

Voegt geanimeerde tekst met horizontale tekstrichting in het huidige document in.

Toelichtingen

Pictogram

Tekent een lijn die eindigt in een rechthoekige toelichting met horizontale tekstrichting waar u in het huidige document sleept. Versleep een greep van de toelichting om het formaat ervan te wijzigen. Wanneer u tekst wilt toevoegen, klikt u op de rand van de toelichting en typt of plakt u er vervolgens uw tekst in. Als u een rechthoekige toelichting wilt omzetten in een afgeronde toelichting, versleept u de grootste hoekgreep terwijl de aanwijzer de vorm van een hand heeft.

Basisvormen

Opent de werkbalk Basisvormen die u kunt gebruiken om afbeeldingen in uw document in te voegen.

Pictogram

Basisvormen

Symboolvormen

Opent de werkbalk Symboolvormen vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram

Symboolvormen

Blokpijlen

Opent de werkbalk Blokpijlen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram

Blokpijlen

Stroomdiagram

Opent de werkbalk Stroomdiagrammen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram

Stroomdiagrammen

Toelichtingen

Opent de werkbalk Toelichtingen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram

Toelichtingen

Sterren en banieren

Opent de werkbalk Sterren en banieren vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram

Sterren

Punten

Hiermee kunt u punten op uw tekening bewerken.

Fontwork

Opent het dialoogvenster Fontwork waarmee u opgemaakte tekst in uw document kunt invoegen, die niet mogelijk is met standaard opmaak van lettertypes.

Pictogram

Fontwork-Galerij

Uit bestand

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Pictogram

Afbeelding

Extrusie aan/uit

Schakelt de 3D-effecten aan en uit voor de geselecteerde objecten.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Verticale toelichtingen

Pictogram

Tekent een lijn die eindigt in een rechthoekige toelichting met verticale tekstrichting waar u in het huidige document sleept. Versleep een greep van de toelichting om het formaat ervan te wijzigen. Wanneer u tekst wilt toevoegen, klikt u op de rand van de toelichting en typt of plakt u er vervolgens uw tekst in. Als u een rechthoekige toelichting wilt omzetten in een afgeronde toelichting, versleept u de grootste hoekgreep terwijl de aanwijzer de vorm van een hand heeft. Alleen beschikbaar wanneer Aziatische taalondersteuning ingeschakeld is.

Verticale tekst

Pictogram

Tekent een tekstvak met verticale tekstrichting op de plaats waar u in het huidige document klikt of sleept. Klik ergens in het document, en typ of plak uw tekst. U kunt de cursor ook verplaatsen naar de positie waar u de tekst wilt toevoegen, een tekstvak slepen en vervolgens uw tekst typen of plakken. Alleen beschikbaar wanneer Aziatische taalondersteuning ingeschakeld is.