Certificaat selecteren

Selecteer het certificaat waarmee u het huidige document digitaal wilt ondertekenen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Eigenschappen - Algemeen (tabblad), klik op de knop Digitale handtekeningen en klik vervolgens op de knop Toevoegen.


Over digitale handtekeningen

Lijst

Selecteer het certificaat waarmee u het huidige document digitaal wilt ondertekenen.

Certificaat weergeven

Opent het dialoogvenster Certificaat weergeven, waar u het geselecteerde certificaat kunt doornemenbekijken.

Beschrijving

Type een doel voor de handtekening.