Als PDF exporteren

Slaat het huidige bestand op in de indeling PDF (Portable Document Format) versie 1.4. Een PDF-bestand kan op elk platform worden bekeken en afgedrukt terwijl de oorspronkelijke opmaak behouden blijft, er van uitgaande dat de ondersteunende software is geïnstalleerd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF.

Pictogram

Direct exporteren als PDF


Tabblad Algemeen

Bereik

Stelt de opties voor het exporteren in voor de pagina's in het PDF-bestand.

Alles

Exporteert alle gedefinieerde afdrukbereiken. Als er geen afdrukbereik is gedefinieerd, wordt het hele document geëxporteerd.

Pagina's

Exporteert de pagina's die u in het vak invoert.

Als u een paginabereik wilt exporteren, gebruikt u de notatie 3-6. Als u afzonderlijke pagina's wilt exporteren, gebruikt u de notatie 7;9;11. Indien gewenst kunt u een combinatie van een paginabereik en afzonderlijke pagina's exporteren met de notatie 3-6;8;10;12.

Selectie

Exporteert de huidige selectie.

Afbeeldingen

Hiermee stelt u de PDF-exportopties voor afbeeldingen binnen uw document in.

Notitiepictogram

EPS-afbeeldingen met ingebedde voorbeelden worden alleen als voorbeelden geëxporteerd. EPS-afbeeldingen zonder ingebedde voorbeelden worden als lege tijdelijke aanduidingen geëxporteerd.


Verliesvrije compressie

Hiermee selecteert u een verliesvrije compressie van afbeeldingen. Alle pixels blijven behouden.

JPEG-compressie

Selecteert een JPEG-compressiefactor van afbeeldingen. Met een hoog kwaliteitsniveau worden bijna alle pixels bewaard. Met een lager kwaliteitsniveau gaan sommige pixels verloren en er kunnen artefacten ontstaan, maar de bestandsgrootte wordt verkleind.

Kwaliteit

Voer het kwaliteitsniveau voor de JPEG-compressie in.

Afbeeldingsresolutie verminderen

Hiermee kunt u de pixelafmetingen van afbeeldingen wijzigen of ze verkleinen tot een lager aantal pixels per inch.

Selecteer de doelresolutie voor de afbeeldingen.

Algemeen

Hiermee kunt u algemene PDF-exportopties instellen.

Hybrid PDF (ingebed ODF-bestand)

Deze instellingen stellen u in staat om een document als een .pdf-bestand te exporteren in twee bestandsformaten: PDF and ODF. In PDF viewers gedraagt het zich als een gewoon .pdf-bestand en het blijft volledig bewerkbaar in LibreOffice.

Archive P_DF/A-1a (ISO 19005-1)

Converteert naar het formaat PDF/A-1a. Dit is gedefinieerd als een bestandsindeling voor elektronische documenten voor het opslaan voor langere termijn. Alle lettertypen die in het brondocument werden gebruikt zullen worden ingebed in het gegenereerde PDF-bestand. PDF-tags zullen worden geschreven.

Tagged PDF (voegt documentstructuur toe)

Selecteert het schrijven naar PDF-tags. Dit kan de bestandsgrootte aanzienlijk verhogen.

Tagged PDF bevat informatie over de structuur van de documentinhoud. Dit kan helpen om het document weer te geven op apparaten met verschillende schermen en bij het gebruik van schermlezen-software.

Bladwijzers exporteren

U kunt hier selecteren dat bladwijzers uit Writer-documenten als PDF-bladwijzers geëxporteerd moeten worden. Bladwijzers worden voor alle hoofdstukgenummerde alinea's gemaakt (Extra - Hoofdstuknummering) en voor alle inhoudsopgaven waarvoor u hyperlinks hebt gemaakt in het brondocument.

Opmerkingen exporteren

Selecteer hier dat notities van Writer- en Calc-documenten als PDF-notities geëxporteerd moeten worden.

Om notities in Writerdocumenten zoals getoond in LibreOffice te exporteren, kies - LibreOffice Writer - Afdrukken en selecteer de optie In marges in het gedeelte Notities. De geëxporteerde pagina's zullen verkleind worden en de notities zullen in de marges worden geplaatst.

Maak een PDF-formulier

Een PDF-formulier maken. Dit kan ingevuld en afgedrukt worden door de gebruiker van het PDF-document.

Opmaak toevoegen

Selecteer de indeling voor het indienen van formulieren vanuit het PDF-bestand.

Selecteer de indeling voor de gegevens die u wilt ontvangen van de indiener: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, of XML.

Deze instelling overschrijft de eigenschap URL van het besturingselement dat u in het document hebt ingesteld.

Dubbele veldnamen toestaan

Maakt het mogelijk om dezelfde veldnaam voor meerdere velden te gebruiken in het gegenereerde PDF-bestand. Indien uitgeschakeld zullen veldnamen worden geëxporteerd met behulp van gegenereerde unieke namen.

Lege pagina's automatisch ingevoegd bij export

Als deze optie ingeschakeld is, worden automatisch ingevoegde lege pagina's naar een PDF-bestand geëxporteerd. U kunt dit het beste gebruiken als u het PDF dubbelzijdig afdrukt. Voorbeeld: Het alinea-opmaakprofiel van een hoofdstuk in een boek is zo ingesteld dat het altijd op een oneven pagina moet beginnen. Het vorige hoofdstuk eindigt op een oneven pagina. LibreOffice voegt een lege pagina met een even nummer in. Via deze optie bepaalt u of die even pagina wel of niet moet worden geëxporteerd.

Gebruik XObjecten-referentie

Deze optie bepaalt hoe PDF afbeeldingen terug naar PDF geëxporteerd worden. Wanneer deze optie niet geselecteerd werd, dan wordt de eerste pagina van de PDF gegevens inbegrepen in de output. De PDF Export voegt de gekozen afbeeldingen, lettertypes en andere resources samen tijdens het exporteren. Dit is een complexe operatie, maar het resultaat kan bekeken worden met verschillende viewers. Wanneer de optie geactiveerd is, wordt de referentie XObject gebruikt: dit is een eenvoudige handeling maar de viewers moeten het tonen van vector afbeeldingen ondersteunen. Indien niet, wordt een andere afbeelding ter vervanging getoond in de viewer.

Tabblad Beginweergave

Deelvensters

Alleen pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin alleen de pagina-inhoud wordt weergegeven.

Bladwijzers en pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin een bladwijzerpakket en de pagina-inhoud wordt weergegeven.

Miniaturen en pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin een miniaturenpakket en de pagina-inhoud wordt weergegeven.

Op pagina openen

Selecteren om de opgegeven pagina weer te geven als de lezer het PDF-bestand opent.

Vergroting

Standaard

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin de pagina-inhoud zonder zoomen wordt weergegeven. Als de software van de lezer zo geconfigureerd is dat deze standaard een zoomfactor gebruikt, wordt de pagina met die zoomfactor weergegeven.

Aanpassen aan venster

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de pagina schermvullend in de lezer weergeeft.

Aanpassen aan breedte

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de pagina aangepast aan de schermbreedte in de lezer weergeeft.

Aanpassen aan zichtbaar

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de tekst en afbeeldingen op de pagina aangepast aan de schermbreedte in de lezer weergeeft.

Zoomfactor

Selecteer een bepaalde zoomfactor als de lezer het PDF-bestand opent.

Pagina-layout

Standaard

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de pagina's weergeeft volgens de layout-instelling van de lezersoftware.

Enkele pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat één pagina tegelijk weergeeft.

Continu

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat pagina's in een continue verticale kolom weergeeft.

Continu tegenover elkaar

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat pagina's zij aan zij in een continue kolom weergeeft. Wanneer er meer dan twee pagina's zijn, wordt de eerst pagina rechts weergegeven.

Eerste pagina is links

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat pagina's naast elkaar in een doorlopende kolom weergeeft. Wanneer er meer dan twee pagina's zijn, wordt de eerste pagina links weergegeven. U moet ondersteuning voor complexe tekstlay-out inschakelen via Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties.

Tabblad Gebruikersinterface

Vensteropties

Vensterformaat aan beginpagina aanpassen

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarvan de gehele initiële pagina wordt weergegeven in een venster.

Venster op scherm centreren

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat wordt weergegeven in een lezervenster dat op het scherm gecentreerd is.

In modus voor volledig scherm openen

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat in een schermvullend lezervenster vóór alle andere vensters wordt weergegeven.

Documenttitel weergeven

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat met de documenttitel in de titelbalk van de lezer wordt weergegeven.

Opties van gebruikersinterface

Menubalk verbergen

Selecteer deze optie om de menubalk van de lezer te verbergen wanneer het document actief is.

Werkbalk verbergen

Selecteer deze optie om de werkbalk van de lezer te verbergen wanneer het document actief is.

Besturingselementen van venster verbergen

Selecteer deze optie om de besturingselementen van de lezer te verbergen wanneer het document actief is.

Wisselingen

Overgangseffecten toepassen

Selecteert de export van Impress-diawisseleffecten naar de respectievelijke PDF-effecten.

Bladwijzers

Alle bladwijzerniveaus

Selecteren om alle bladwijzerniveaus weer te geven als de lezer het PDF-bestand opent.

Zichtbare bladwijzerniveaus

Selecteren om bladwijzerniveaus tot en met het geselecteerde niveau weer te geven als de lezer het PDF-bestand opent.

Tabblad Koppelingen

Specificeer hoe bladwijzers en hyperlinks in uw document geëxporteerd moeten worden.

Bladwijzers exporteren als benoemde doelen

De bladwijzers (doelen voor verwijzingen) in PDF-bestanden kunnen worden gedefinieerd als rechthoekige gebieden. Daarnaast kunnen bladwijzers naar benoemde objecten met hun namen worden gedefinieerd. Markeer het keuzevak om de namen van objecten in uw document te exporteren als geldige bladwijzerdoelen. Dit stelt u in staat om deze objecten met hun naam te koppelen vanuit andere documenten.

Documentverwijzingen converteren naar PDF-doelen

Markeer dit keuzevak om de URL's die verwijzen van andere ODF-bestanden naar PDF-bestanden met dezelfde naam te converteren. In de verwijzings-URL's worden de extensies .odt, .odp, .ods, .odg, en .odm geconverteerd naar de extensie .pdf.

URL's relatief ten opzichte van bestandssysteem exporteren

Markeer dit keuzevak om URL's naar andere documenten te exporteren als relatieve URL's in het bestandssysteem. Zie "relatieve hyperlinks" in de Help.

Koppelingen tussen documenten onderling

Specificeer hoe hyperlinks uit uw PDF-bestand naar andere bestanden moeten worden afgehandeld.

Standaardmodus

Koppelingen vanuit uw PDF-document naar andere documenten zullen worden afgehandeld zoals dat is gespecificeerd in uw besturingssysteem.

Openen met PDF-leestoepassing

Koppelingen tussen documenten onderling worden geopend met de PDF-leestoepassing die momenteel het document weergeeft. De PDF-leestoepassing moet in staat zijn om het binnen de hyperlink gespecificeerde bestandstype af te handelen.

Openen met internetbrowser

Koppelingen tussen documenten onderling worden geopend met de internet-browser. De internet-browser moet in staat zijn het gespecificeerde bestandstype binnen de koppeling af te handelen.

Tabblad Beveiliging

Wachtwoord instellen

Klik hier om een dialoogvenster te openen waarin u het wachtwoord kunt invoeren.

U kunt een wachtwoord definiëren voor het lezen van de PDF. U kunt een optioneel wachtwoord invoeren dat de persoon, die de PDF bekijkt, het document ook kan bewerken en/of afdrukken.

Afdrukken

Niet toegestaan

Afdrukken van het document is niet toegestaan.

Lage resolutie (150 dpi)

Het document kan alleen worden afgedrukt in lage resolutie (150 dpi). Niet alle PDF-lezers zullen deze instelling uitvoeren.

Hoge resolutie

Het document kan worden afgedrukt in hoge resolutie.

Wijzigingen

Niet toegestaan

Wijzigingen aan de inhoud zijn niet toegestaan.

Pagina's invoegen, verwijderen en roteren

Alleen invoegen, verwijderen en roteren van pagina's is toegestaan.

Formuliervelden invullen

Alleen het invullen van formuliervelden is toegestaan.

Opmerkingen toevoegen, formuliervelden invullen

Alleen opmerkingen toevoegen en het invullen van formuliervelden zijn toegestaan.

Alles, behalve uittreksels van pagina's

Alle wijzigingen zijn toegestaan, behalve uittreksels van pagina's.

Kopiëren van inhoud inschakelen

Selecteren om de inhoud naar het klembord te kopiëren mogelijk te maken.

Teksttoegang voor hulpprogramma's inschakelen

Selecteren om teksttoegang voor hulpprogramma's mogelijk te maken.

Tab Digitale handtekeningen

Deze tab bevat de opties met betrekking tot de export naar een digitaal ondertekende PDF.

Digitale handtekeningen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de PDF echt door de oorspronkelijke auteur (d.w.z. u) is gemaakt en dat het document niet is gewijzigd sinds het werd ondertekend.

De ondertekende PDF-export maakt gebruik van de sleutels en X.509-certificaten die al in uw standaard sleutel opslag-locatie of op een smartcard opgeslagen zijn.

Bij gebruik van een smartcard, moet het voor gebruik al geconfigureerd worden door uw sleutel op te slaan. Dit gebeurt meestal tijdens de installatie van de smartcard software.

Gebruik dit certificaat voor het digitaal ondertekenen van PDF-documenten

Laat u toe om een certificaat te selecteren dat moet gebruikt worden voor het ondertekenen van deze PDF export.

Selecteren

Opent het dialoogvensterSelecteer Certificaat.

Alle in uw geselecteerde sleutelarchief gevonden certificaten worden weergegeven. Als het sleutelarchief met een wachtwoord beveiligd is, wordt u hierom gevraagd. Bij gebruik van een smartcard die met een PIN-code wordt beschermd, wordt u hier ook naar gevraagd.

Selecteer het te gebruiken certificaat voor het digitaal ondertekenen van geëxporteerde PDF door op de overeenkomende regel te klikken en dan op OK te klikken.

Alle andere velden op de tabpagina Digitale handtekening zullen beschikbaar komen, nadat een certificaat geselecteerd is.

Wachtwoord van het certificaat

Voer het wachtwoord in dat voor de bescherming van de persoonlijke sleutel, die gerelateerd is aan het geselecteerde certificaat, wordt gebruikt. Meestal is dit het wachtwoord van het sleutelarchief.

Notitiepictogram

Als het wachtwoord van het sleutelarchief al is ingevoerd in het dialoogvenster Certificaat selecteren, kan het sleutelarchief al geopend zijn en heeft het geen wachtwoord meer nodig. Maar voor de zekerheid kan het toch opnieuw ingevoerd worden.


Waarschuwingspictogram

Als u een smartcard gebruikt moet hier de pincode ingevoerd worden. Sommige smartcardsoftware vragen u hierom voordat getekend kan worden. Dit is omslachtig, maar dat is hoe smartcards werken.


Locatie, Contactinformatie, Reden

Met deze drie velden kan eventueel extra informatie, over de digitale handtekening die op de PDF wordt toegepast, ingevoerd worden (waar, door wie en waarom het werd gemaakt). Het zal in de juiste PDF velden worden ingebed en zichtbaar zijn voor iedereen het PDF-bestand bekijkt. Elk of alle drie velden kunnen leeg worden gelaten.

Time Stamp Authority

Maakt het mogelijk een optionele Time Stamping Authority (TSA) URL te selecteren.

Tijdens het proces van het ondertekenen van de PDF zal de TSA worden gebruikt om een digitaal ondertekend tijdstempel op te halen, die vervolgens in de digitale handtekening ingebed wordt. Deze (RFC 3161) timestamp maakt het mogelijk dat iedereen, die van het PDF-bestand bekijkt, kan controleren wanneer het document werd ondertekend.

De lijst met TSA-URLs die geselecteerd kunnen worden is beschikbaar onder - LibreOffice - Beveiliging - TSAs.

Als er geen TSA-URL geselecteerd is (de standaard), zal de handtekening geen timestamp krijgen, maar zal het de huidige tijd van uw computer gebruikt worden.

Knop Exporteren

Exporteert het huidige bestand in de PDF-indeling.