De notebookbalk gebruiken

De notebookbalk is een nieuwe vorm van het weergeven van pictogrammen voor opdrachten om sneller te werken.

Waarschuwingspictogram

Deze functie is experimenteel en kan fouten veroorzaken of zich onverwacht gedragen. Om het toch in te schakelen, kies - LibreOffice - Geavanceerd en selecteer Zet experimentele functies aan checkbox.


Standaard worden in LibreOffice de opdrachten in geopende menu's en op werkbalken gevuld met pictogrammen.

De notebookbalk is een andere manier van het organiseren van besturingselementen en pictogrammen dan een collectie rechte rijen pictogrammen, waarbij opdrachten en inhoud in contextuele groepen worden weergegeven.

Met de notebookbalk worden veelgebruikte opdrachten gegroepeerd in een samenstelling die sneller toegang geven, waardoor lang navigeren in menu's en werkbalken naar het zoeken van opdrachten wordt voorkomen.

De notebookbalk is beschikbaar in Writer, Calc en Impress. De gebruikersinterface heeft momenteel verschillende beschikbare lay-outs. Twee items in het menu Beeld beheren de notebookbalk: Werkbalk-layout en Notebook balk.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies menu Beeld - Werkbalk-layout - Notebookbalk


Gebruikersinterface lay-outs

De indeling van de Werkbalk-layout bepaalt welke elementen van de gebruikersinterface zichtbaar zijn. De beschikbare lay-outs zijn:

Wanneer de gebruiker extra werkbalken activeert, worden deze opgeslagen in het gebruikersprofiel. Als u terugkeert naar de modus notebookbalk, worden alle werkbalken die eerder zichtbaar waren, weer weergegeven.

Beschikbare notebookbalk-modi

Notitiepictogram

In de modus Met tabbladen is de menubalk standaard verborgen. Selecteer, om de menubalk weer te geven het pictogram “≡” in de linkerbovenhoek van het venster en kies Menubalk.


Tippictogram

De pictogramgrootte van de notebookbalk is instelbaar in het keuzevak Extra - Opties - LibreOffice - Beeld - Notebookbalk.


Notitiepictogram

De notebookbalk kan niet aangepast worden.


Waarschuwingspictogram

De huidige implementatie (LibreOffice 6.1) van de notebookbalk is voor gebruik in Writer, Calc en Impress modules. Een wijziging in de notebookbalk in één module zal de notebookbalk van de andere modules beïnvloeden.