Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Media - Audio of video.

Kies Invoegen - Audio of video.


Zo voegt u een film- of geluidsbestand in uw document in:

 1. Klik op de positie waar u het bestand wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - Media - Audio of video. Voor LibreOffice Impress, kies Invoegen - Audio of video.

 3. Selecteer het gewenste bestand in het dialoogvenster Bestand openen.

  Notitiepictogram

  De bestandstypen die in dit venster worden vermeld, worden niet door alle besturingssystemen ondersteund.


 4. Klik in het vak Koppeling als u een koppeling wilt naar het originele bestand. Als het niet is gecontroleerd, wordt het media-bestand ingesloten (niet ondersteund voor alle bestandsformaten).

 5. Klik op Openen.

Als alternatief kunt u Extra - Mediaspeler kiezen om de Mediaspeler te openen. Gebruik de Mediaspeler om voorbeelden weer te geven van alle ondersteunde mediabestanden. Klik op de knop Toepassen in het venster Mediaspeler om het huidige mediabestand in uw document in te voegen.

Een film- of geluidsbestand afspelen

 1. Klik op het objectpictogram voor het film- of geluidsbestand in uw document.

  Als het pictogram op de achtergrond is geschikt, houdt dan Ctrl ingedrukt terwijl u klikt.

  De werkbalk Media afspelen wordt weergegeven.

 2. Klik op Afspelen op de werkbalk Media afspelen.

Notitiepictogram

Als u een Impress-presentatie weergeeft wordt het ingebedde geluid of video op de huidige dia automatisch afgespeeld totdat die afgelopen is of wanneer u de dia verlaat.


U kunt ook de balk Media afspelen gebruiken om het afspelen te pauzeren, te stoppen of te herhalen, en het volume bij te stellen of het geluid te dempen. De huidige afspeelpositie in het bestand wordt aangegeven door de linker schuifregelaar. Gebruik de rechter schuifregelaar om het volume bij te stellen. Voor filmbestanden bevat de werkbalk ook een keuzelijst waarin u de zoomfactor voor afspelen kunt selecteren.

Ondersteunde media formaten

LibreOffice steunt op de geïnstalleerde media ondersteuning van het besturingssysteem.