Opmaakmarkering

Opent een submenu om speciale opmaakmarkeringen in te voegen, zoals harde spatie, zacht afbreekstreepje en optionele woordafbreking.

Harde spatie

Voegt een spatie in die aangrenzende tekens bij elkaar houdt bij een regeleinde.

Vast afbreekstreepje

Voegt een streepje in dat aangrenzende tekens bij elkaar houdt bij een regeleinde.

koppelteken

Voegt een onzichtbaar optioneel streepje in een woord in dat verschijnt en een regeleinde invoegt zodra het het laatste teken op een regel wordt.

Geen breedte, optionele afbreking

Voegt een onzichtbare spatie in een woord in die verschijnt en een regeleinde invoegt zodra het het laatste teken op een regel wordt. Beschikbaar wanneer CTL (complexe tekst-layout) ingeschakeld is.

Geen breedte, geen afbreking

Voegt een onzichtbare spatie in een woord in die het woord bijeenhoudt aan het einde van een regel. Beschikbaar wanneer CTL (complexe tekst-layout) ingeschakeld is.

Links-naar-rechts-teken

Voegt een markering voor tekstrichting in die van invloed is op de richting van alle tekst na de markering. Beschikbaar wanneer CTL (complexe tekst-layout) ingeschakeld is.

Rechts-naar-links-teken

Voegt een markering voor tekstrichting in die van invloed is op de richting van alle tekst na de markering. Beschikbaar wanneer CTL (complexe tekst-layout) ingeschakeld is.