Gebeurtenissen

Wijst macro's aan programmagebeurtenissen toe. De toegewezen macro wordt telkens uitgevoerd wanneer de geselecteerde gebeurtenis optreedt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Aanpassen - Gebeurtenissen (tabblad).


Opslaan in

Selecteer eerst waar u de koppeling met de gebeurtenis wilt opslaan, in het huidige document of in LibreOffice.

Notitiepictogram

Een macro die met een document is opgeslagen, kan alleen worden uitgevoerd wanneer dat document wordt geopend.


De grote keuzelijst bevat de gebeurtenissen en de toegewezen macro’s. Nadat u de locatie hebt geselecteerd in de keuzelijst Opslaan in, selecteert u een gebeurtenis in de grote keuzelijst. Vervolgens klikt u op Macro toewijzen.

Macro toewijzen

Opent de Macroselectie om een macro aan de geslecteerde gebeurtenis toe te wijzen.

Macro verwijderen

Ontkoppelt de macrotoewijzing van de geselecteerde gebeurtenis.