Toetsenbord

Wijst de sneltoetsen voor opdrachten of LibreOffice commando's of LibreOffice Basic-macro's toe of bewerkt deze.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Aanpassen - Toetsenbord (tabblad). Er moet een document geopend zijn.


U kunt sneltoetsen voor de huidige toepassing of voor alle LibreOffice-toepassingen toewijzen of bewerken.

Notitiepictogram

Wijs geen sneltoetsen toe die momenteel door uw besturingssysteem worden gebruikt.


LibreOffice

Geeft de sneltoetsen weer die bij alle LibreOffice-toepassingen voorkomen.

Geeft de sneltoetsen voor de huidige LibreOffice-toepassing weer.

Sneltoetsen

Geeft de sneltoetsen en de bijbehorende opdrachten weer. Wanneer u de sneltoets voor de opdracht die in de lijst Functie is geselecteerd, wilt toewijzen of wijzigen, klikt u op een sneltoets in deze lijst en vervolgens op Wijzigen.

Functies

Geeft de functiecategorieën en de LibreOffice-functies weer waaraan u sneltoetsen kunt toewijzen.

Categorie

Geeft de beschikbare functiecategorieën weer. Wanneer u sneltoetsen op opmaakprofielen wilt toepassen, opent u de categorie Opmaakprofielen.

Functie

Selecteer een functie waaraan u een sneltoets wilt toewijzen, klik op een toetsencombinatie in de lijst Sneltoetsen en klik vervolgens op Wijzigen. Als de geselecteerde functie al een sneltoets heeft, wordt deze in de lijst Toetsen weergegeven.

Toetsen

Geeft de sneltoetsen weer die aan de geselecteerde functie zijn toegewezen.

Wijzigen

Wijst de toetsencombinatie die in de lijst Sneltoetsen is geselecteerd, toe aan de opdracht die in de lijst Functie is geselecteerd.

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Laden

Vervangt de configuratie van de sneltoets door een eerder opgeslagen configuratie.

Opslaan

Slaat de huidige configuratie van de sneltoets op, zodat u deze later kunt laden.

Reset

Gewijzigde waarden opnieuw instellen op de standaardwaarden.