Macro

Opent een dialoogvenster om macro's te beheren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra- Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC, of druk op +F11 (indien niet toegewezen door uw systeem)


Macronaam

Geeft de naam van de geselecteerde macro weer. Als u een macro wilt maken of de naam ervan wilt wijzigen, voert u hier een naam in.

Macro uit/Macro opslaan in

Geeft de bibliotheken en modules weer waar u uw macro's kunt openen of opslaan. Wilt u een macro met een bepaald document opslaan, dan opent u het document en vervolgens dit dialoogvenster.

Uitvoeren/Opslaan

Voert de huidige macro uit, of slaat hem op.

Toewijzen

Opent het dialoogvenster Aanpassen, waar u de geselecteerde macro aan een menuopdracht, een werkbalk of een gebeurtenis kunt toewijzen.

Bewerken

Start de LibreOffice Basic-editor en opent de geselecteerde macro of het dialoogvenster voor bewerking.

Nieuw/Verwijderen

Maakt een nieuwe macro aan, of verwijderd de geselecteerde macro.

Selecteer de module "Standard" in de keuzelijst Macro uit en klik dan op Nieuw om een nieuwe macro te maken.

Als u een macro wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen.

Nieuwe bibliotheek

Slaat de opgenomen macro op in een nieuwe bibliotheek.

Nieuwe module

Slaat de opgenomen macro op in een nieuwe module.

Beheren

Opent het dialoogvenster Macro's beheren, waarin u bestaande macromodules, -dialoogvensters en -bibliotheken kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Tabblad Modules/Dialoogvensters

Zorgt dat u modules of dialoogvensters kunt beheren.

Modules/Dialoogvensters

Toont de bestaande macro's en dialoogvensters.

Bewerken

Opent de geselecteerde macro of het geselecteerde dialoogvenster voor bewerking.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Nieuw

Opent de editor en maakt een nieuwe module.

Nieuw

Opent de editor en maakt een nieuw dialoogvenster.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Tabblad Bibliotheken

Stelt u in staat de macrobibliotheken voor de huidige toepassing en geopende documenten te beheren.

Locatie

Selecteer de toepassing of het document met de macrobibliotheken die u wilt organiseren.

Bibliotheek

Geeft de bestaande macrobibliotheken weer voor de huidige locatie en geopende documenten.

Bewerken

Opent de LibreOffice BASIC-editor zodat u de geselecteerde bibliotheek kunt wijzigen.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Wachtwoord

Hiermee kunt u het wachtwoord voor de geselecteerde bibliotheek toewijzen of wijzigen.

Nieuw

Maakt een nieuwe bibliotheek.

Naam

Voer een naam in voor de nieuwe bibliotheek of module.

Importeren

Zoek de LibreOffice Basic-bibliotheek die u aan de huidige lijst wilt toevoegen en klik vervolgens op Openen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Scripts

Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - BeanShell om het dialoogvenster voor BeanShell-macro's te openen. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - JavaScript om het JavaScript-dialoogvenster te openen.

Exporteren

Opent een dialoogvenster om de geselecteerde bibliotheek als een extensie of als een Basic-bibliotheek te exporteren.

Macro's

Selecteer een macro of script in 'user', 'share' of een geopend document. Dubbelklik op een item om de beschikbare macro's of scripts te bekijken.

Uitvoeren

Selecteer een script in de lijst en klik op 'Uitvoeren' om het uit te voeren.

Maken

Maakt een nieuw script. De standaard-scripteditor wordt geopend nadat u een naam voor het script hebt ingevoerd.

Voer een naam voor het script in.

Bewerken

Opent de standaard-scripteditor voor uw besturingssysteem.

Naam wijzigen

Opent een dialoogvenster waarin de naam van het geselecteerde script kan worden gewijzigd.

Verwijderen

Vraagt u om het geselecteerde script te verwijderen.

Het dialoogvenster Macrokiezer bevat twee keuzelijsten; de keuzelijst Bibliotheek en de keuzelijst Macronaam.

Bibliotheek

Selecteer een macro of script in 'user', 'share' of een geopend document. Dubbelklik op een item in de lijst om de inhoud van de bibliotheek te zien.

Macronaam

Klik op een script en vervolgens op een opdrachtknop.