Positie

Stelt de opties voor inspringingen, afstand en uitlijning in voor de lijst met nummers of opsommingstekens.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Nummering/opsommingstekens. Open het tabblad Positie.


Notitiepictogram

Het tabblad Positie ziet er anders uit bij documenten, die gebruik maken van de nieuwe positie en afstand attributen zoals geïntroduceerd bij OpenOffice.org 3.0 (en gebruikt in alle versie van LibreOffice) of documenten die gebruik maken van de oude attributen van versies voor 3.0. De nieuwe versie van dit tabblad toont de besturingselementen "Nummering gevolgd door", "Nummering uitlijnen", "Uitgelijnd op" en "Inspringen op". De oude versie van dit tabblad, die kan worden bekeken in oude genummerde of van opsommingstekens voorziene lijsten, toont de elementen "Inspringing", "Breedte van nummering", "Minimale afstand nummering en tekst" en "Uitlijning van nummering".


Niveau

Selecteer de niveaus die u wilt wijzigen.

Nummering gevolgd door

Selecteer het element dat moet volgen na de nummering: een tabstop, een spatie, een regeleinde of niets.

op

Als u een tabstop selecteert om op de nummering te volgen, kunt u een niet-negatieve waarde invoeren als de positie van de tabstop.

Uitlijning van nummering

Stelt de uitlijning van de nummeringstekens in. Selecteer "Links" om het nummeringsteken direct te laten beginnen op de positie "Uitgelijnd op". Selecteer "Rechts" om de uitlijning van het teken te stoppen direct voor de positie "Uitgelijnd op". Selecteer "Gecentreerd" om het teken op de positie "Uitgelijnd op" te centreren.

Notitiepictogram

Met de optie Uitlijning van nummering wordt niet de uitlijning van de alinea ingesteld.


Uitgelijnd op

Voer de afstand vanaf de linker paginamarge in waarop het nummeringsteken moet worden uitgelijnd.

Inspringen op

Voer de afstand in vanaf de linker paginamarge tot aan het begin van alle regels in de genummerde alinea die volgen op de eerste regel.

Inspringing

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de linkerpaginamarge (of de linkerrand van het tekstobject) en de linkerrand van het nummeringssymbool. Als voor het huidige alinea-opmaakprofiel een inspringing wordt gebruikt, wordt de hoeveelheid die u hier invoert, aan de inspringing toegevoegd.

Relatief

Laat het huidige niveau relatief aan het vorige niveau in de lijststructuur inspringen.

Breedte van nummering

Voer de ruimte in die tussen de linkerkant van het nummeringssymbool en de linkerkant van de tekst moet worden weergegeven.

Standaard

Stelt de waarden voor de inspringing en afstand opnieuw in op de standaardwaarden.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.