Gelokaliseerde opties

Specificeer de opties voor AutoCorrectie voor aanhalingstekens en voor opties die specifiek zijn voor de taal van de tekst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Gelokaliseerde opties (tabblad).


Selecteer of u de vervangingen wilt toepassen tijdens invoer [T], of als u bestaande tekst daarna bewerkt [N].

Voegt een vaste spatie in vóór de specifieke leestekens in Franse tekst

Voegt een vaste spatie in vóór ";", "!", "?", ":" en "%" wanneer de taal voor de tekens is ingesteld op Frans (Frankrijk, België, Luxemburg, Monaco of Zwitserland) en alleen vóór ":" wanneer de taal voor de tekens is ingesteld op Frans (Canada).

Voorvoegsels voor ordinale getallen opmaken (1ste -> 1ste)

Geeft de teksttekens van rangtelwoorden, zoals 1ste, 2de, 3de, weer in superscript. In Engelse tekst zal 1st worden geconverteerd naar 1st.

Notitiepictogram

Merk op dat dit alleen geldt voor talen die de conventie van de opmaak van rangtelwoorden als superscript hebben.


Enkele aanhalingstekens / Dubbele aanhalingstekens

Geef de vervangende tekens op die moeten worden gebruikt voor enkele of dubbele aanhalingstekens.

Vervangen

Vervangt automatisch het standaardsysteemsymbool voor enkele aanhalingstekens door het opgegeven speciale teken.

Teken voor woordbegin

Selecteer het speciale teken dat automatisch het aanhalingsteken openen in het document vervangt wanneer u Extra - AutoCorrectie - Toepassen kiest.

Teken voor woordeinde

Selecteer het speciale teken dat automatisch het aanhalingsteken openen in het document vervangt wanneer u Extra - AutoCorrectie - Toepassen kiest.

Standaard

Herstelt de aanhalingstekens naar de standaardsymbolen.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster