Uitzonderingen

Geef de afkortingen of lettercombinaties op die niet automatisch moeten worden gecorrigeerd in LibreOffice.

De uitzonderingen die u definieert, zijn afhankelijk van de huidige taalinstellingen. Indien gewenst kunt u de taalinstellingen wijzigen door een andere taal te selecteren in het vak Vervanging en uitzonderingen voor taal.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Uitzonderingen (tabblad).


Vervanging en uitzonderingen voor taal:

Selecteer de taal waarvoor u vervangingsregels wilt maken of bewerken. In LibreOffice wordt eerst gezocht naar uitzonderingen die zijn gedefinieerd voor de taal die is ingesteld voor de tekst bij de huidige cursorpositie in het document. Vervolgens wordt naar uitzonderingen voor de overige talen gezocht.

Afkortingen waarop geen hoofdletter volgt

Typ een afkorting gevolgd door een punt en klik vervolgens op Nieuw. Hiermee voorkomt u dat in LibreOffice de eerste letter van het woord na de punt aan het einde van de afkorting automatisch door een hoofdletter wordt geschreven.

Geeft de afkortingen weer die niet automatisch worden gecorrigeerd. Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het gewenste item en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Woorden die met twee hoofdletters beginnen

Typ de woorden of afkortingen die met twee hoofdletters beginnen en waarvan u de twee hoofdletters in LibreOffice niet wilt wijzigen in één hoofdletter. Voer bijvoorbeeld PC in om te voorkomen dat PC in LibreOffice wordt gewijzigd in Pc.

Geeft de woorden of afkortingen weer die met twee hoofdletters beginnen en niet automatisch worden gecorrigeerd. Alle woorden die met twee hoofdletters beginnen, worden in het veld weergegeven. Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het gewenste item en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Nieuw

Voegt het huidige item aan de lijst met uitzonderingen toe.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Automatisch opnemen

Voegt afkortingen of woorden die met twee hoofdletters beginnen automatisch aan de bijbehorende lijst met uitzonderingen toe. Deze functie werkt alleen als de optie TWee hoofdletters aan WOordbegin corrigeren of de optie HoofdlettersElke zin met een hoofdletter beginnen is geselecteerd in de kolom [I] op het tabblad Opties in dit dialoogvenster.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster