Opties

Selecteer de opties voor het automatisch corrigeren van fouten terwijl u typt en klik vervolgens op OK.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Opties (tabblad).


Vervangingstabel gebruiken

Indien u een lettercombinatie typt die overeenkomt met een sneltoets in de tabel Vervangen, dan wordt de lettercombinatiie vervangen door de vervangingstekst.

TWee hoofdletters aan WOordbegin corrigeren

Als u twee hoofdletters aan het begin van een 'WOord' typt, wordt de tweede hoofdletter automatisch door een kleine letter vervangen.

Elke zin met een hoofdletter beginnen.

Maakt van de eerste letter van elke zin een hoofdletter.

Automatisch *vet*, /cursief/, -doorhalen- en _onderstrepen_

Past automatisch vetgedrukte, cursieve, doorgestreepte of onderstreepte opmaak toe op tekst die wordt omsloten door respectievelijk sterretjes (*), deeltekens (/), koppeltekens (-) en onderstrepingstekens (_). Deze tekens verdwijnen nadat de opmaak is toegepast.

Notitiepictogram

Deze functie werkt niet als de opmaaktekens * / _ met een Invoermethode-editorzijn ingevoerd.


URL herkennen

Maakt automatisch een hyperlink wanneer u een URL typt.

Streepjes vervangen

Vervangt een of twee streepjes met een lang streepje (zie de volgende tabel).

Tekst zal worden vervangen nadat u een witruimte erachter typt (spatie, tab of return). In de volgende tabel vertegenwoordigen de A en B tekst bestaande uit de letters A tot en met z of de cijfers 0 tot en met 9.

Tekst die u typt:

Het verkregen resultaat:

A - B (A, spatie, min, spatie, B)

A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)

A -- B (A, spatie, min, min, spatie, B)

A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)

A--B (A, min, min, B)

A—B (A, em-streep, B)
(zie noot onder de tabel)

A-B (A, min, B)

A-B (ongewijzigd)

A -B (A, spatie, min, B)

A-B (ongewijzigd)

A --B (A, spatie, min, min, B)

A – B (A, spatie, en-streep, spatie, B)


Notitiepictogram

Als de tekst het Hongaarse of Finse taalattribuut heeft dan worden twee afbreekstreepjes in de de reeks A--B vervangen door een en-streep in plaats van een em-streep.


Dubbele spaties negeren

Vervangt twee of meer opeenvolgende spaties door één spatie.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster