Kolomopmaak

Maakt de geselecteerde kolom(men) op.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van een kolomkop in een databasetabel en kies Kolomopmaak


Opmaak

Specificeer de opmaakopties voor de geselecteerde cel(len).

Uitlijning

Stelt de uitlijningsopties voor de inhoud van de huidige cel, of de geselecteerde cellen in.