Groepering verlaten

Sluit de groepering af, zodat u de individuele objecten in de groepering niet meer kunt bewerken. Als u zich in een geneste groepering bevindt, wordt alleen de geneste groepering gesloten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Groeperen - Groepering verlaten (tekstdocumenten, werkbladen)

Kies Wijzigen - Groepering verlaten (tekendocumenten)

Open het contextmenu en kies Groepering verlaten

Pictogram

Groepering verlaten