Groepering betreden

Opent de geselecteerde groepering, zodat u de individuele objecten kunt bewerken. Als de geselecteerde groepering een geneste groepering bevat, kunt u deze opdracht voor de subgroeperingen herhalen. Deze opdracht haalt de objecten niet permanent uit de groepering.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Groepering - Groepering betreden (tekstdocumenten, werkbladen)

Kies Wijzigen - Groepering betreden (tekendocumenten)

Open het contextmenu en kies Groepering betreden

Pictogram

Groepering betreden


Tippictogram

Wanneer u een individueel object in een groepering wilt selecteren, houdt u ingedrukt en klikt u vervolgens op het object.