Groepering opheffen

Deelt de geselecteerde groepering in individuele objecten op.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Groeperen - Groepering opheffen (tekstdocumenten, werkbladen)

Kies Wijzigen - Groepering opheffen (tekendocumenten)

Open het contextmenu en kies Groepering opheffen

Pictogram

Groepering opheffen


Als u de geneste groeperingen binnen een groep wilt opdelen, moet u deze opdracht voor elke subgroepering herhalen.