Groeperen

Groepeert de geselecteerde objecten, zodat zij als één object kunnen worden verplaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Groeperen - Groeperen (tekstdocumenten, werkbladen)

Kies Wijzigen - Groeperen (tekendocumenten)

Open het contextmenu en kies Groeperen - Groeperen (formulierobjecten)

Pictogram

Groeperen


De eigenschappen van individuele objecten blijven behouden na de groepering. U kunt groeperingen nesten, wat betekent dat u een groepering binnen een groepering kunt hebben.