Fontwork-dialoogvenster (vorige versie)

Bewerkt de Fontwork-effecten van het geselecteerde object dat is gemaakt met het vorige dialoogvenster Fontwork.

Notitiepictogram

Dit FontWork-dialoogvenster is alleen beschikbaar voor Fontwork in oude Writer-tekstdocument die vóór OpenOffice.org 2.0 zijn gemaakt. U moet eerst Extra - Aanpassen oproepen om een menuopdracht of een pictogram toe te voegen om dit dialoogvenster te openen.


U kunt de vorm van de tekstbasislijn veranderen zodat die overeenkomt met halve-cirkels, bogen, cirkels en vrije-hand-lijnen.

Uitlijnpictogrammen

De bovenste rij bevat pictogrammen voor verschillende halve cirkelvormen. Hier kunt u kiezen uit bovenste halve cirkel, onderste halve cirkel, linker halve cirkel en rechter halve cirkel.

De tweede rij bevat pictogrammen voor tekstuitlijning in de vorm van een boog: bovenste boog, onderste boog, linker boog en rechter boog.

De laatste rij bevat de volgende uitlijningsopties: open cirkel, gesloten cirkel, gesloten cirkel II en open cirkel verticaal. Voor het beste resultaat moet het tekenelement meer dan twee regels tekst bevatten.

Verwijder basislijn opmaak.

Pictogram

Uit

Gebruikt de boven- of onderrand van het geselecteerde object als tekstbasislijn.

Pictogram

Draaien

Gebruikt de boven- of onderrand van het geselecteerde object als tekstbasislijn en bewaart de originele verticale uitlijning van de individuele tekens.

Pictogram

Rechtop

Kantelt de tekens in het tekstobject horizontaal.

Pictogram

Horizontaal kantelen

Kantelt de tekens in het tekstobject verticaal.

Pictogram

Verticaal kantelen

Draait de richting van het tekstverloop om en spiegelt de tekst horizontaal of verticaal. Wilt u deze opdracht gebruiken, dan moet u eerst een andere basislijn voor de tekst toepassen.

Pictogram

Looprichting

Lijnt de tekst uit op het linkereinde van de tekstbasislijn.

Pictogram

Links uitlijnen

Centreert de tekst op de tekstbasislijn.

Pictogram

Midden

Lijnt de tekst uit op het linkereinde van de tekstbasislijn.

Pictogram

Rechts uitlijnen

Past de grootte van de tekst aan de lengte van de tekstbasislijn aan.

Pictogram

AutoTekstgrootte

Voer de afstand in die u tussen de tekstbasislijn en de basis van de individuele tekens wilt openlaten.

Pictogram

Afstand

Voer de afstand in die u tussen de tekstbasislijn en het begin van de individuele tekens wilt openlaten.

Pictogram

Inspringing

Toont of verbergt de tekstbasislijn of de randen van het geselecteerde object.

Pictogram

Contour

Toont of verbergt de randen van de individuele tekens in de tekst.

Pictogram

Letteromranding

Verwijdert schaduweffecten die u op de tekst hebt toegepast.

Pictogram

Uit

Voegt een schaduw toe aan de tekst in het geselecteerde object. Klik op deze knop en voer dan de dimensies van de schaduw in de vakken Afstand X en Afstand Y in.

Pictogram

Verticaal

Voegt een schuine schaduw aan de tekst in het geselecteerde object toe. Klik op deze knop en voer dan de dimensies van de schaduw in de vakken Afstand X en Afstand Y in.

Pictogram

Kantelen

Horizontale afstand

Voer de horizontale afstand tussen de teksttekens en de rand van de schaduw in.

Pictogram

Afstand X

Verticale afstand

Voer de verticale afstand tussen de teksttekens en de rand van de schaduw in.

Pictogram

Afstand Y

Schaduwkleur

Selecteer een kleur voor de schaduw van de tekst.