Verankering

Hier kunt u de verankeringsopties voor het geselecteerde object instellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Verankering

Open de werkbalk Formulierontwerp en klik op

Pictogram

Verankering wisselen


Hiermee kunt u tussen verankeringsopties schakelen.

Aan pagina

Verankert het geselecteerde object aan de pagina.