Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Schikken - Achteraan (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Kies Wijzigen - Schikken - Achteraan (LibreOffice Draw)

Shift++minteken (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Schikken - Achteraan (LibreOffice Impress)

Pictogram

Achteraan