Naar achteren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omlaag, zodat het object zich lager in de stapelvolgorde bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Schikken - Naar achteren (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Kies Wijzigen - Schikken - Naar achteren (LibreOffice Draw)

+minteken (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Schikken - Naar achteren (LibreOffice Impress)

Pictogram

Naar achteren