Naar voren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omhoog, zodat het object zich hoger in de stapelvolgorde bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijning - Naar voren (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Kies Wijzigen - Schikken - Naar voren (LibreOffice Draw)

+plusteken (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Schikken - Naar voren (LibreOffice Impress)

Pictogram

Naar voren