Arceringen

Stel de eigenschappen van een arceringspatroon in, of sla lijsten met arceringen op of laad ze.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Vlak - Arcering(tabblad)


Eigenschappen

Definieer of wijzig een arceringspatroon.

Afstand

Voer de afstand in die u tussen twee arceringslijnen wilt openlaten.

Hoek

Voer de draaihoek in voor de arceringslijnen, of klik op een positie in het hoekraster.

Lijntype

Selecteer het type arceringslijn dat u wilt gebruiken.

Lijnkleur

Selecteer de kleur voor de arceringslijnen.

Lijst met arceringen

Hier worden de beschikbare arceringen weergegeven. U kunt ook uw eigen arceringen wijzigen of maken.

Toevoegen

Voegt een eigen arceringspatroon toe aan de huidige lijst. Specificeer de eigenschappen van uw arceringspatroon en klik dan op deze knop.

Wijzigen

Past de huidige arceringseigenschappen toe op het geselecteerde arceringspatroon. Desgewenst kunt u het patroon opslaan onder een andere naam.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.