Gebied

Stel de vulopties voor het geselecteerde tekenobject in.

U kunt aangepaste kleuren, kleurverloop, arceringen, twee kleurige patronen en bitmaps voor later gebruik toevoegen aan de standaard lijsten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Vlak(tabblad).

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu en kies Wijzigen/nieuw - Vlak (tabblad) (presentatiedocumenten)

Kies Opmaak - Titel - Gebied (tabblad) (diagramdocumenten)

Kies Opmaak - Legenda - Gebied (tabblad) (diagramdocumenten)

Kies Opmaak - Diagramwand- Gebied (tabblad, diagramdocumenten)

Kies Opmaak - Diagrambodem - Gebied (tabblad) (diagramdocumenten)

Kies Opmaak - Diagramgebied - Gebied (tabblad) (diagramdocumenten)

Kies het tabblad Dia - Dia-eigenschappen - Achtergrond(in LibreOffice Impress)

Kies het tabblad Opmaak - Pagina-eigenschappen - Achtergrond(in LibreOffice Draw)


Geen

Vul het geselecteerde object niet op.

Kleuren

Vult het object op met een kleur die op dit tabblad geselecteerd is.

Kleurovergangen

Vult het object op met een kleurverloop die op dit tabblad geselecteerd is..

Bitmap

Vult het object op met een bitmap die op dit tabblad geselecteerd is.. Om een bitmap aan de lijst toe te voegen, opent u dit dialoogvenster, klikt u op het tabblad Bitmaps en klikt u vervolgens op Toevoegen/Importeren.

Patroon

Vult het object op met een eenvoudige tweekleurige patroon die op dit tabblad geselecteerd is.

Arcering

Vult het geselecteerde object met het arceringspatroon waarop u in de lijst klikt. Wanneer u een achtergrondkleur op een arceringspatronen wilt toepassen, selecteert u het vakje Achtergrondkleur en klikt u op een kleur in de lijst.

Tippictogram

U kunt vulopties snel selecteren in de keuzevakken op de werkbalk Eigenschappen tekenobjecten.


Pictogram

Opvulstijl

Selecteer het type vulling dat u op het geselecteerde tekenobject wilt toepassen.