Gebied

Stelt de vuleigenschappen van het geselecteerde tekenobject in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Gebied (tabblad)

Op de werkbalk Lijn en opvulstijl klikt u op

Pictogram

Vlak


Gebied

Stel de vulopties voor het geselecteerde tekenobject in.

Schaduw

Voeg een schaduw aan het geselecteerde tekenobject toe en definieer de eigenschappen van de schaduw.

Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.