Lijn

Stelt de opmaakopties voor de geselecteerde lijn in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Lijn (Impress en Draw)

Kies Opmaak - Object - Lijn (Writer)

Kies Opmaak - Afbeelding - Lijn (Calc)

Op de werkbalk Lijn en opvulstijl klikt u op

Pictogram

Lijn


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Lijnstijlen

Bewerk of maak streep- en stippellijnstijlen.

Pijlstijlen

Bewerk of maak pijlstijlen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.