Opmaakprofiel maken

Naam opmaakprofiel

Voer een naam in voor het huidige opmaakprofiel.

Lijst met eigen opmaakprofielen

Toont de door de gebruiker gedefinieerde opmaakprofielen die aan het huidige document zijn gekoppeld.