Cellen splitsen

Splitst de cel of groep cellen horizontaal of verticaal in het aantal cellen dat u invoert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Cellen splitsen


Splits cel naar

Voer het aantal rijen of kolommen in waarin u de geselecteerde cel(len) wilt splitsen.

Richting

Horizontaal

Splitst de geselecteerde cel(len) naar het aantal rijen dat u opgeeft in het vak Splits cel naar .

In gelijke delen

Splitst cellen naar rijen van gelijke hoogte.

Verticaal

Splitst de geselecteerde cel(len) naar het aantal kolommen dat u opgeeft in het vak Splits cel naar .