Op bovenkant uitlijnen

Lijnt de bovenkant van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de bovenkant van het object uitgelijnd op de bovenste paginamarge.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijning - Boven (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Kies Wijzigen - Uitlijning - Boven (geselecteerde objecten, LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Uitlijning - Boven (geselecteerde objecten) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Klik op de werkbalk Uitlijnen (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) op

Pictogram

Boven


Objecten worden uitgelijnd op de bovenkant van het hoogste object in de selectie. om de groep te betreden, selecteer de objecten, rechtsklik en kies dan een uitlijningsoptie om de individuele objecten in een groep uit te lijnen.