Rechts uitlijnen

Lijnt de rechter randen van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de rechter rand van het object op de rechter paginamarge uitgelijnd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijning - Rechts

Kies Wijzigen - Uitlijning - Rechts (geselecteerde objecten, LibreOffice Draw)

Klik op de werkbalk Uitlijnen (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) op

Pictogram

Rechts


Objecten worden uitgelijnd op de rechterkant van het meest rechtse object in de selectie.

om de groep te betreden, selecteer de objecten, rechtsklik en kies dan een uitlijningsoptie om de individuele objecten in een groep uit te lijnen.