Links uitlijnen

Lijnt de linkerranden van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de linkerrand van het object op de linkerpaginamarge uitgelijnd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijning - Links (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Kies Wijzigen - Uitlijning - Links (geselecteerde objecten, LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Uitlijning - Links (geselecteerde objecten) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Klik op de werkbalk Uitlijnen (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) op

Pictogram

Links


Objecten worden uitgelijnd naar de linkerrand van het meest linkse object in de selectie.

Notitiepictogram

om de groep te betreden, selecteer de objecten, rechtsklik en kies dan een uitlijningsoptie om de individuele objecten in een groep uit te lijnen.